Blog Thaicoding: บทความ สาระน่ารู้ อัพเดต การลงทุน เกมส์ esportบทความ สาระน่ารู้ อัพเดต การลงทุน เกมส์ esport

ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Hacker และ Cracker

ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Hacker และ Cracker

แชร์บทความ

ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Hacker และ Cracker

หลายคนอาจรู้สึกไม่ดีกับคำว่า Hacker แต่ความหมายที่แท้จริงของ Hacker เป็นไปในทางบวกซึ่งทางจากคำว่า Cracker ที่จะมีความหมายในเชิงลบ ซึ่งคำทั้ง 2 จะต่างกันดังนี้

ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Hacker และ Cracker

Hacker หมาย ถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในระดับ สูง จนสามารถสร้างแก้ไขและเจาะระบบ การทำงานของเครือข่ายหรือการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ได้โดยมีวัตถุประสงค์ในทางดี เช่นแก้ไชปรับแต่งโปรแกรม แก้ไขที่บกพร่องให้สมบูรณ์หรือดูแลรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ให้มีเสถียรภาพปราศจากการก่อกวนหรือถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี

Cracker หมาย ถึง ผู้เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในระดับสูง จนสร้างและแก้ไขระบบเครือข่ายหรือโปรแกรมต่างๆ ได้เช่นเดียวกับ Hacker แต่มีวัตถุประสงค์ในทางที่ไม่ดี เช่น เจาะเข้าเครือข่ายของผู้อื่นพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการขโมย password หรือข้อมูลสำคัญ เป็นต้น

จะเห็นว่า Hacker และ Cracker จะมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันด้านดีและด้านร้ายแต่หลายคนกับให้ความหมายไปในทางเดียวกัน โดยใช้คำว่า Hacker และ Cracker แบบเหมารวมไปในทางไม่ดีซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมานาน

แชร์บทความ

Tags: , , ,