เรื่องเล่าสอนใจ - ช้อนยาว 1 เมตร

เรื่องเล่าสอนใจ – ช้อนยาว 1 เมตร

เรื่องเล่าสอนใจ – ช้อนยาว 1 เมตร

กลางดึกคืนหนึ่ง ชายหนุ่มนรินามนอนหลับอยู่ที่บ้านแล้วจู่ๆ เขาก็ฝันไปว่ามีนางฟ้าลงมาหาเขา ชวนให้ไปเที่ยวสวรรค์กับนรก เขาจึงตกลงไปด้วยเพราะอยากรู้ นรกกับสวรรค์เป็นอย่างไร

นางฟ้าพาไปที่ที่หนึ่งแล้วบอกว่า  “ถึงนรกแล้ว” 

ที่นั้นเป็นห้องใหญ่ๆ มีโต๊ะยาวๆ บนโต๊ะมีอาหารที่ประณีต อร่อย มีคุณค่าทุกประเภท มีคนนั่งอยู่หลายคน  นางฟ้าก็บอกว่า “นี่สัตว์นรก” คนเหล่านั้นนั่งมองอาหารที่น่ากินที่สุดในโลก แต่ตัวเขาผอมเหลืองน่าสงสาร

นางฟ้าบอกว่า ที่นี่อนูญาติให้กินอาหารดีๆได้แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามใช้มือหยิบ ต้องใช้ช้อนยาวหนึ่งเมตรตักอาหารกินเท่านั้น

เรื่องเล่าสอนใจ - ช้อนยาว 1 เมตร

เวลาจะใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากตัวเอง คนที่นรกก็ตักไม่ถึงสักที อาหารที่อร่อยหกลงบนพื้นเกือบหมด เขาเลยมีความวุ่นวายเดือดร้อนมาก พยายามตักอาหารเท่าไรก็ไม่ถึงปาก จึงผอมโซเพราะอดอาหารทั้งที่อยู่ใกล้ชิดอาหารที่อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการแต่ไม่สามารถเอาเข้ามาถึงในปากของตนเองได้

นางฟ้าพาไปอีกห้องหนึ่งแล้วบอกว่า “ถึงสวรรค์แล้ว” ห้องที่สองนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับห้องแรกทุกประการมีโต๊ะอาหารยาวๆ อาหารประณีตหลายๆอย่างเหมือนกันกับห้องนรก มีเก้าอี้รอบ มีคนนั่งอยู่หลายคน นางฟ้าบอกว่า “นี่เทวดาบนสวรรค์” 

แต่แปลกที่คนบนสวรรค์นั้นยิ้มแย้มแจ่มใส่ อ้วนท้วนสมบูรณ์ สบาย ดูว่าเขากินอาหารอย่างไรทั้งๆ ที่เขาก็ต้องใช้ช้อนยาวหนึ่งเมตรเหมือนกับที่นรก

“ทำไมมันไม่เหมือนที่นรก ? ทำไมคนที่นี่สนุกสนาน แจ่มใส ร่าเริง แข็งแรง”

พอดูดีๆ อ้อ ! เห็นวิธีของชาวสวรรค์คือ คนข้างหนึ่งของโต๊ะเขาตักอาหารด้วยช้อนยาวๆ เอาไปป้อนใส่ปากของคนตรงข้าม คนอีกข้างก็ตักอาหารมาใส่ปากของคนข้างนี้ก็เลยได้กินกันทุกคน อยู่อย่างสุขสบาย

สรุปว่าที่นรกคนคิดแต่จะได้อย่างเดียว คิดแต่เรื่องความสุขของตัวเอง คิดแต่ว่าเราจะได้อาหาร ได้สิ่งที่เราชอบโดยไม่คิดถึงคนอื่น

แต่ที่สวรรค์มีการช่วยเหลือกัน มีความรักสามัคคีกัน คำนึงถึงความสุขของคนอื่นด้วย จึงได้รับความสุขทั่วถึงกันทุกคน