แนวคิดพื้นฐานของม้าโทรจัน

แนวคิดพื้นฐานของม้าโทรจัน

แนวคิดพื้นฐานของม้าโทรจัน

โดยพื้นฐานแล้วโปรแกรมม้าโทรจันมักจะไม่สามารถระบาดเองเหมือนหนอนอินเตอร์เน็ต ยกเว้นในกรณีที่ Hacker ที่มีความสามารถสูง และเขียนโปรแกรมม้าโทรจันรวมเข้ากับหนอนอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคและความสามารถสูง

แนวคิดพื้นฐานของม้าโทรจัน

มาก เพราะต้องใช้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมที่ซับซ้อน แต่ม้าโทรจันก็จะมีพื้นฐานที่ค่อนข้างตายตัวคือ เมื่อม้าโทรจันถูกติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเหยื่อแล้ว มันจะเปิดพอร์ตเพื่อติดต่อกับระบบเน็ตเวิร์กบนเครื่องของเหยื่อ จากนั้นเมื่อคำสั่งถูกส่งมาถึง ม้าโทรจันก็จะรับคำสั่งบนพอร์ตสื่อสารที่เปิดเอาไว้บนเครื่องของเหยื่อ จากนั้นเมื่อคำสั่งถูกส่งมาถึง ม้าโทรจันจะรับคำสั่งและประมวลผลคำสั่งว่าคือคำสั่งอะไร เช่น ลบไฟล์บนเครื่อง คัดลอกไฟล์บนเครื่องส่งไปให้ hacker เปิดโปรแกรม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าม้าโทรจันจะถูกควบคุมด้วยโปรแกรมอีกตัวที่ค่อยส่งคำสั่งจาก Hacker มาให้ผ่านระบบเครือข่าย และก็ไม่จำเป็นว่าจะใช้ได้แค่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวบนระบบ Lan เจ้าม้าโทรจันก็ยังทำงานได้ เอาเป็นว่าให้ม้าโทรจันและโปรแกรมควบคุมบนเครือข่ายเดียวกันนั่นละถึงจะใช้งานได้