กาแฟ แพงที่สุดในโลก ( Most expensive coffee )

กาแฟ แพงที่สุดในโลก ( Most expensive coffee )

กาแฟ แพงที่สุดในโลก ( Most expensive coffee ) หากคุณเป็นคนที่รักในการดื่มกาแฟแล้วละก็คุณควรจะรู้ว่ากาแฟที่น่าดื่มและมีราคาแพงมันมีกระบวนการผลิตอย่างไร หากคุณรู้กระบวนการผลิตการกาแฟที่แพงที่สุดในโลกแล้วคุณยังจะกล้าดื่มมันอีกหรือไม่ ซึ่งมันมีชื่อว่า โคปิ ลูแว็ค

Continue reading
แนวคิดพื้นฐานของม้าโทรจัน

แนวคิดพื้นฐานของม้าโทรจัน

แนวคิดพื้นฐานของม้าโทรจัน โดยพื้นฐานแล้วโปรแกรมม้าโทรจันมักจะไม่สามารถระบาดเองเหมือนหนอนอินเตอร์เน็ต ยกเว้นในกรณีที่ Hacker ที่มีความสามารถสูง และเขียนโปรแกรมม้าโทรจันรวมเข้ากับหนอนอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคและความสามารถสูง

Continue reading