ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Hacker และ Cracker

ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Hacker และ Cracker

ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Hacker และ Cracker หลายคนอาจรู้สึกไม่ดีกับคำว่า Hacker แต่ความหมายที่แท้จริงของ Hacker เป็นไปในทางบวกซึ่งทางจากคำว่า Cracker ที่จะมีความหมายในเชิงลบ ซึ่งคำทั้ง 2 จะต่างกันดังนี้

Continue reading