Microsoft เข้าซื้อ GitHub ด้วยมูลค่ากว่า 7.5 พันล้านดอลลาร์

Microsoft เข้าซื้อ GitHub ด้วยมูลค่ากว่า 7.5 พันล้านดอลลาร์

Microsoft เข้าซื้อ GitHub ด้วยมูลค่ากว่า 7.5 พันล้านดอลลาร์ คงต้องบอกว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปี GitHub เติบโตขึ้นมากจากการให้บริการนักพัฒนาในโครงการ open source ใช้ฟรี ทำให้เกิดการนำ library และโค้ดมาแลกเปลี่ยนกันใช้งานมากขึ้น รวมไปถึงการใช้ version control ด้วย git

Continue reading