Blog Thaicoding: บทความ สาระน่ารู้ อัพเดต การลงทุน เกมส์ esportบทความ สาระน่ารู้ อัพเดต การลงทุน เกมส์ esport

หุ้น

Warren Buffett เคยขอซื้อหุ้น Uber ด้วยเงิน 3 พันล้านดอลลาร์ แต่ตกลงกันไม่ได้

Warren Buffett เคยขอซื้อหุ้น Uber ด้วยเงิน 3 พันล้านดอลลาร์ แต่ตกลงกันไม่ได้ สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า คุณปู่นักลงทุน Warren Buffett เคยยื่นข้อเสนอเป็นเงินทุนให้ Uber คิดเป็นเงินมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยข้อเสนอของ Berkshire hathaway ภายใต้การนำของปู่ Warren Buffett จะครอบคลุมหนี้ที่มีอยู่ของ Uber และจะพิจารณาครอบคุมถึงหนี้ที่อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้เงื่อนไข หาก Uber ยังสามารถเติบโตได้ และเงินทุนนี้จะต้องแปลงสภาพสิทธิ์เป็นหุ้นได้

Read more

Tags: , , , , , ,