David Karp ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Tumblr ประกาศลาออกจากบริษัท

David Karp ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Tumblr ประกาศลาออกจากบริษัท

David Karp ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Tumblr ประกาศลาออกจากบริษัท David Karp ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Tumblr ได้ประกาศลาออกจากบริษัทแล้ว Karp ก่อตั้ง Tumblr ในปี 2006 (เปิดบริการจริงในปีี 2007) ตอนนั้นเขาอายุ 20 ปี 

Continue reading