เทคนิคการจด Lectures เรียน

เทคนิคการจด Lectures เรียน

เทคนิคการจด Lectures เรียน การบรรยายเป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนที่ สำคัญของการเรียนในระดับมัธยมและอุดศึกษา การจดคำบรรยายหรือจดโน้ตตามที่อาจารย์พูด

Continue reading