เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน

เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน

เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน แม้ ว่าการแปรงฟันเป็นประจำจะเป็นสุขนิสัยที่ดีแต่มีบางเวลาที่ไม่ควรแปรงฟันใน ทันที ซึ่งหลายคนยังไม่รู้ เพราะหลังจากรับประทานอาหารบ้างอย่างแล้วไม่ควรแปรงฟันทันทีมีอะไรบ้าง ?

Continue reading