Microsoft รองรับชื่ออีเมลเป็นภาษาไทย, เพิ่มฟอนต์ Thai Sarabun New บน Windows

Microsoft รองรับชื่ออีเมลเป็นภาษาไทย, เพิ่มฟอนต์ Thai Sarabun New บน Windows

Microsoft รองรับชื่ออีเมลเป็นภาษาไทย, เพิ่มฟอนต์ Thai Sarabun New บน Windows การเปลี่ยนแปลงของ Microsoft ครั้งนี้ทำให้เห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอีกขั้น และบีบให้ไทยต้องทำการพัฒนาให้เร็วขึ้นกว่าที่เคย เพราะปัญหาเรื่องฟอนต์ภาษาไทย ที่เคยมีปัญหามานานหลายปี และการใช้ฟอนต์ที่ไม่ค่อยเข้ากันในการเปิดแต่ละเครื่องกำลังจะหมดไปในเร็ววัน ทำให้เห็นว่า ณ ตอนนี้ทุกอย่างถูกบีบให้เข้าสู่โลกดิจิตอลมากขึ้น

Continue reading