wakatime ตัวจับเวลาสำหรับ Programmer

Wakatime ตัวจับเวลาสำหรับ Programmer

Wakatime ตัวจับเวลาสำหรับ Programmer ต้องยอมรับว่าในการพัฒนา Software หรือ Application อะไรสักอย่างนั้นเวลาที่ programmer เขียนโค้ดนั้นใช้เวลานานพอสมควรตามแต่ความยากง่ายของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพราะฉะนั้นการจับเวลา เพื่อวัดผลว่าได้ใช้เวลาในการเขียนโปรแกรมไปนานเท่าไร สำหรับแต่ละโครงการ เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาต่อไป

Continue reading