Warren Buffett เคยขอซื้อหุ้น Uber ด้วยเงิน 3 พันล้านดอลลาร์ แต่ตกลงกันไม่ได้

Warren Buffett เคยขอซื้อหุ้น Uber ด้วยเงิน 3 พันล้านดอลลาร์ แต่ตกลงกันไม่ได้ สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า คุณปู่นักลงทุน Warren Buffett เคยยื่นข้อเสนอเป็นเงินทุนให้ Uber คิดเป็นเงินมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

Continue reading